Coille na Seamraige: The Grove of (Olivia) Klee -
Ein Wald voll Klee

Olivia Klee

2019-05-08
Add to this grove

Coille agam fhìn gus rudan a chur ceart air an t-saoghal seo far a bheil seilleanan, dealanan-dè agus iomadach beathach agus lus eile a' dol dhìth; far a bheil tuiltean agus gortan a' sìor fhàs bitheata. Chan ann mar sin a dh'fheumas e a bhith. 'S e ceum-choilich a th' ann gach sìon, gach gallan, gach craobh; ceum a dh' ionnsaigh
saoghail nas fheàrr agus nas guirme làn sìth is sonas.

Read more

Donations

Global Climate Strike For Future
Donated by Olivia Klee
24/05/2019
Donated by Olivia Klee
08/05/2019